ADB OFFICE

Ангилал:
Бүтээгдэхүүн:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Зориулалт:

Оффис

Дууссан он:

2019

Төслийн цар хүрээ:

Дотор гэрэлтүүлэг, консепц дизайн