CUE LOUNGE

Ангилал:
Бүтээгдэхүүн:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Зориулалт:

Үйлчилгээ

Дууссан он:

2016

Төслийн цар хүрээ:

Дотор гэрэлтүүлэг, консепц дизайн