G CENTER

Ангилал:
Бүтээгдэхүүн:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Зориулалт:

Оффис, Үйлчилгээ

Дууссан он:

2018

Төслийн цар хүрээ:

Дотор гэрэлтүүлэг, консепц дизайн

Захиалагч:

“G Center”