JP apartment

Ангилал:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Талбайн хэмжээ:

2,517мкв

Зориулалт:

Оффис

Дууссан он:

2018

Төслийн цар хүрээ:

Консепц дизайн, Ажлын зураг

Захиалагч:

Монгол Банк

Хамтран ажилласан:

Bicuadro Architecture SRL, Roma, Italy