МОНФРЭШ ҮЙЛДВЭР

Ангилал:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Зориулалт:

Үйлдвэрлэл

Дууссан он:

2015

Төслийн цар хүрээ:

Мастер төлөвлөгөө, Ландшафт, Барилгын ажлын зураг төсөл

Захиалагч:

Монфрэш ХХК