RIVER GARDEN

Ангилал:
Бүтээгдэхүүн:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Зориулалт:

Худалдаа, үйлчилгээ

Дууссан он:

2017

Төслийн цар хүрээ:

Гадна гэрэлтүүлэг, консепц дизайн