ULAANBAATAR HOTEL

Ангилал:
Бүтээгдэхүүн:
Байршил:

Улаанбаатар, Монгол улс

Зориулалт:

Зочид буудал, үйлчилгээ

Дууссан он:

2016

Төслийн цар хүрээ:

Гадна гэрэлтүүлэг, консепц дизайн